KW Variant 3 BMW X3 G01 [โช๊คเดิมไม่เป็นไฟฟ้า]

รหัสสินค้า : KW Variant 3 BMW X3 G01 [โช๊คเดิมไม่เป็นไฟฟ้า]

ราคา

121,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 121,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

KW Variant 3 BMW X3 G01 [โช๊คเดิมไม่เป็นไฟฟ้า]

โช๊คสตรัท สามารถปรับสูง-ต่ำ และค่าความแข็ง-อ่อนได้ โดยสามารถปรับแยกค่า Bump ขณะยุบตัวได้ 12 ระดับ & Rebound ขณะคืนตัวได้ 16 ระดับ

Visitors: 119,559