จอ Passenger Sport Display - for Mini F55/F56/F57

รหัสสินค้า : จอ Passenger Sport Display - for Mini F55/F56/F57

ราคา

27,000.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 27,000.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

" Passenger Sport Display "

▶️ Oil temperature

▶️ Turbo pressure

▶️ Digital speed

▶️ Intake temperature

▶️ Exhaust temperature

▶️ Battery voltage

▶️ Oil level

▶️ Start time of the motor

▶️ Mileage

▶️ Ignition gradient angle

▶️ Motor load

▶️ Accelerator pedal input

▶️ Information about speed limits on the road

▶️ Acceleration test 0-100

▶️ Acceleration test 100-200

▶️ Acceleration test 0-200

▶️ Outside temperature

Visitors: 182,224