Techart Front Spoiler 1 for 992

รหัสสินค้า : Techart Front Spoiler 1 for 992

ราคา

90,900.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 90,900.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ในเชิงเทคโนโลยี คำว่าอุดมคติ คือ การโฟกัสในสิ่งที่สำคัญ ขณะที่ในเชิงศิลปะ มันอาจหมายถึงการรังสรรค์คุณค่าแห่งความงดงาม หรืออธิบายใหเข้าใจง่ายๆ ก็คือ อุดมคตินั้นเปรียบเสมือนการแสวงหาความสมบูรณ์แบบ


การเป็นผู้แสวงหาความสมบูรณ์แบบ ให้กับ Porsche ของลูกค้าทุกราย คือ สิ่งที่ TECHART ให้ความสำคัญมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี เพื่อสะท้อนนิยามแห่งอุดมคติในแบบคุณ ซึ่งคงเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก หากคุณไม่ใช่ผู้กำหนดด้วยตนเอง

Visitors: 251,352