โช๊ค TEIN ENDURAPRO TOYOTA CAMRY ASV70

รหัสสินค้า : TEINENDURAPROPLUSTOYOTACAMRYASV70

Endurapro และ Endurapro Plus โช๊คอัพที่ใช้ทดแทนโช๊คอัพเดิมติดรถ แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนให้ดีขึ้น

และเพิ่มระบบ Hydraulic Bump Stopper (H.B.S.) ซึ่งช่วยเพิ่มความนุ่มนวล และซับแรงกระแทกในระหว่างการขับขี่

ความแตกต่างระหว่าง

Endurapro และ Endurapro Plus

-Endurapro ได้รับการปรับตั้งค่าความนิ่ม-แข็ง ที่เหมาะสมของโช๊คมาจากโรงงานแล้ว

-Endurapro Plus สามารถปรับตั้งค่าความนิ่ม-แข็ง ของโช๊คได้ 16 ระดับ

จำนวน
20,780.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 27,989