โช๊ค TEIN ENDURAPRO PLUS HONDA ACCORD G10

รหัสสินค้า : TEINENDURAPROPLUSHONDAACCORDG10

Endurapro และ Endurapro Plus โช๊คอัพที่ใช้ทดแทนโช๊คอัพเดิมติดรถ แต่เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนให้ดีขึ้น

และเพิ่มระบบ Hydraulic Bump Stopper (H.B.S.) ซึ่งช่วยเพิ่มความนุ่มนวล และซับแรงกระแทกในระหว่างการขับขี่

ความแตกต่างระหว่าง

Endurapro และ Endurapro Plus

-Endurapro ได้รับการปรับตั้งค่าความนิ่ม-แข็ง ที่เหมาะสมของโช๊คมาจากโรงงานแล้ว

-Endurapro Plus สามารถปรับตั้งค่าความนิ่ม-แข็ง ของโช๊คได้ 16 ระดับ

จำนวน
24,640.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 27,986